110
554
"O Amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta."
I Coríntios 13:7 (via cuidei)
10
7
140
But don't look back in anger,
I heard you say
free
wondervibe ©