152
568
"O Amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta."
I Coríntios 13:7 (via cuidei)
10
13
281
But don't look back in anger,
I heard you say
free
wondervibe ©